دسته‌بندی کتاب‌ها
آپلود کتاب

دانلود رایگان PDF کتاب رمان ته‌دیگمو پس بده

کانال تلگرام کتاب سبز
عضویت

معرفی کتاب رمان ته‌دیگمو پس بده

کتاب رمان ته‌دیگمو پس بده به قلم آرام رضایی زندگی دختری به نام نیشام را روایت می‌کند که برای مستقل شدن حاضر است دست به هرکاری بزند و در این میان با پسری آشنا می‌شود که....

در بخشی از کتاب رمان ته‌دیگمو پس بده می‌خوانیم:

داشتم جواب مشتریو می‌دادم که صدای در بلند شد. سرمو بلند کردم که با لبخند جواب مشتری و بدم که با دیدن کامیار اخمام رفت تو هم. با چندش بینیمو جمع کردم. چیش... این پسره نکبت اینجا اومده چی کار؟ با تعجب به دختر بچه‌ی حدودا ۵ ساله پشت سرش نگاه کردم. دختره موهاش و خرگوشی بسته بود و کنجکاو به اطراف نگاه می‌کرد. این بچه دیگه کیه؟ به این پسره نمی‌خوره بچه داشته باشه.

اومد جلوی میز و خشک گفت: مهداد هست؟ یه چشم غره بهش رفتم. پسره بی‌تربیت سلامم بلد نیست. بدون این‌که جوابشو بدم مهدادو صدا کردم

- من: آقای متین...آقای متین یکی کارتون داره.

بی‌توجه به کامیار به مشتری که تازه اومده بود لبخند زدم. زیر چشمی دختره رو می‌پاییدم دستش و گرفته بود به بلوز کامیار و هی می‌کشید.

- مهداد: بله نیکو خانو...چشمش به کامیار افتاد و گل و از گلش شکفت.

- : به سلام کامیار چه طوری رفیق؟ چه عجب یادی از ما کردی؟

مهداد و کامیار دست دادن. مهداد چشمش به دختر بچه افتاد و با لبخند و خوشحال گفت:

- اه کاملیا خانمم که اینجاست. چه طوری عمو؟

از پشتم دور زد و رفت جلو، کنار کامیار و دختر بچه. زانو زد و هم قد دختر شد. دختره با دیدن مهداد لبخند گشادی زد و دستاشو از هم باز کرد و پرید بغلش و همدیگه رو سفت بغل کردن. ابروم از تعجب پرید بالا.

- دختر: سلام عمو مهداد. دلم برات تنگ شده بود.

عمو؟ عمو مهداد؟؟؟ چه با هم صمیمین. کامیار با نیش باز گفت:

- کاملیا جان برای همینم امروز آوردمت پیش عمو مهداد بمونی که دلتنگیت رفع شه.

چشم‌هام گرد شد چی؟ کاملیا سریع از مهداد جدا شد و رو به کامیار گفت:

- راست میگی دایی کامیار؟ پیش عمو بمونم؟؟؟

کامیار با همون لبخند گشادش گفت:

- آره اگه دختر خوبی باشی و عمو رو اذیت نکنی می‌زارم بمونی.

کاملیا سریع چسبید به دست مهداد که در حال ایستادن بود و لبخندش و جمع کرد و سعی کرد قیافه بچگونه و فسقلیش و جدی کنه و گفت:

- دایی کامیار دختر خوبی می‌شم. عمو مهداد بمونم؟

کلمات کلیدی: دانلود کتاب عاشقانه، دانلود رمان عاشقانه ایرانی، رمان عاشقانه، دانلود رمان ایرانی، دانلود کتاب رمان ته‌دیگمو پس بده، دانلود رمان ته‌دیگمو پس بده، دانلود رمان ایرانی، رمان عاشقانه، داستان فارسی، دانلود داستان ایرانی، دانلود رمان عاشقانه،

برای دسترسی قانونی و آسان به بیش از ۵۰،۰۰۰ کتاب الکترونیک و کتاب صوتی فارسی اپلیکیشن کتابراه را، رایگان نصب کنید.

کتابراه، دانلود کتاب الکترونیک و صوتی
مشاهده

دانلود رایگان کتاب با کتاب سبز

کتاب سبز بزرگترین مرجع رایگان دانلود کتاب الکترونیکی با بیش از ۱۰،۰۰۰ کتاب، کتاب صوتی و رمان است. با کتاب سبز در تمامی موضوعات مانند داستان و رمان، مجله، موفقیت و روانشناسی، تاریخی، کامپیوتر، علمی، دانشگاهی، کتاب صوتی و...کتاب برای دانلود قرار داده شده است. دانلود کتاب‌ها با فرمت PDF یا MP3 است. تمامی کتاب‌های موجود با در نظر گرفتن حقوق مولفان برای دانلود رایگان انتشار یافته‌اند. تمامی مولفان می‌توانند کتاب‌ها و مقالات با ارزش خود را برای انتشار رایگان به کتاب سبز ارسال کنند.