دسته‌بندی کتاب‌ها
آپلود کتاب

عضویت در خبرنامه

با عضویت در سایت آخرین کتاب‌ها را در ایمیل خود ببینید!

ایمیل شما:

دانلود کتاب رمان طلوع آرامش

  • از: حدیث نامداری
  • موضوع: رمان
  • ۳۷۰ صفحه
  • فرمت: PDF
  • زبان: فارسی
  • تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
  • ۵۴۶۸ بازدید
کانال تلگرام کتاب سبز
عضویت

معرفی کتاب رمان طلوع آرامش

کتاب رمان طلوع آرامش اثری عاشقانه و اجتماعی به قلم حدیث نامداری، درباره‌ی پسری به نام رادمان است که عاشق ترمه، دوست خواهرش می‌شود ولی اتفاقاتی می‌افتد. دختری که دوستش دارد ازدواج می‌کند و او با قلبی شکسته، راهی جایی خارج از شهر می‌شود.

در بخشی از کتاب رمان طلوع آرامش می‌خوانیم:

ﻧﺰﺩﯾﮑﺎﯼ ﺳﺎﻋﺖ 8 ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺭ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺎﻟﻦ ﺍﺻﻠﯽ ﺷﺪﻡ
ﯾﻪ‌ﻫﻮ ﮐﻠﯽ ﮔﻠﺒﺮﮒ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﻭ ﺳﺮﻡ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻠﯽ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻭ ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﺻﺪﺍ ﺩﺳﺖ ﺯﺩﻧﺪ ﮐﻞ ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎﺩﮐﻨﮏ ﻣﺸﮑﯽ ﻭ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﺧﻮﺩﻡ ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺠﯽ ﺁﻫﻨﮓ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎﻭ ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺩ ﺗﺎﺯﻩ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ
ﮐﻪ ﺗﻮﻟﺪﻣﻪ ﺍﻧﻘﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻭ ﺑﻮﺗﯿﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ
ﺣﺘﯽ ﺗﻮﻟﺪﻣﻮ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺗﺎﻻﺭ ﺷﯿﮑﯽ ﺑﻮﺩ
ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺑﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻢ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﻭ ﺑﻐﻠﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﻢ ﻫﺪﺍﯾﺘﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻮﮐﻪ ﺑﻮﺩﻡ
ﺧﺎﺹ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻤﺮﻡ ﺑﻮﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻬﻤﻮﻧﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﯼ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺑﺎ ﻭ ﺧﻮﻧﻮﺍﺩﻩ‌ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﻭ ﺧﻮﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﺎﻟﻪ ﺭﻭﻧﺎﮎ ﻭ ﻣﻬﯿﺎﺭ ﻭ ﻋﻤﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﻤﻮ ﺗﻮﺭﺝ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺑﺎﺑﺎﺑﺰﺭﮒ ﭘﺪﺭﯾﻢ
ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﻧﺸﻮﻥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﺪﻡ
ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺮﻭ ﺷﺎﻡ ﭼﺸﻤﺎﻡ ﮔﺸﺎﺩ ﺷﺪ ﻣﯿﺰ ﺳﻠﻒ ﺭﻭ ﺧﺪﻣﻪ‌ﻫﺎ ﺁﻭﺭﺩﻥ
ﻓﻘﻂ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ ﻓﺴﻨﺠﻮﻥ.. ﺩﻟﻤﻪ.. ﺑﺎﻗﺎﻟﯽ ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ.. ﺗﻪ ﭼﯿﻦ ﻭ ﮐﻠﯽ ﮊﻟﻪ ﻭ ﺩﺳﺮﻫﺎﯼ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﻧمی‌دﻭﻧﺴﺘﻢ ﭼﻄﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﺎﻡ ﻫﻢ ﮐﻠﯽ ﺭﻗﺺ ﻭ ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﺵ ﺩﯾﺠﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ
ﻧﻮﺑﺖ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪﻩ … ﮐﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﮐﺎﺭﺍﺗﻪ ﺗﻨﻢ ﺑﻮﺩ
ﺭﻭﯼ ﮐﯿﮏ ﭼﺎﭖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺭﻭﯼ ﮐﯿﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﯼ ﺳﺘﺎﺭﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﭘﺴﺮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺑﺎ …

کلمات کلیدی: دانلود رمان رایگان، رمان، دانلود رمان، دانلود رمان جدید، رمان جدید، دانلود pdf رمان، رمان ایرانی pdf، رمان pdf، دانلود رمان ایرانی، pdf عاشقانه، دانلود رایگان رمان عاشقانه، رمان جدید عاشقانه، دانلود رمان عاشقانه جدید، دانلود رمان عاشقانه، رمان عاشقانه، دانلود کتاب عاشقانه، دانلود رمان عاشقانه ایرانی، رمان عاشقانه، دانلود رمان، رمان عاشقانه ایرانی، دانلود رمان اجتماعی، رمان اجتماعی، رمان اجتماعی ایرانی، دانلود pdf رمان طلوع آرامش، دانلود پی دی اف رمان طلوع آرامش، دانلود رایگان رمان طلوع آرامش، دانلود رمان طلوع آرامش، دانلود رمان طلوع آرامش، دانلود رمان طلوع آرامش با لینک مستقیم، دانلود رمان طلوع آرامش برای موبایل، رمان طلوع آرامش، رمان طلوع آرامش، pdfرمان طلوع آرامش کامل،

برای دانلود کتاب رمان طلوع آرامش و دسترسی سریع و کاملا رایگان به بیش از ۱۰،۰۰۰ هزار کتاب و کتاب صوتی دیگر اپلیکیشن کتاب سبز را، رایگان دانلود کنید.

کتابراه، دانلود کتاب الکترونیک و صوتی
مشاهده

دانلود رایگان کتاب با کتاب سبز

کتاب سبز بزرگترین مرجع رایگان دانلود کتاب الکترونیکی با بیش از ۱۰،۰۰۰ کتاب، کتاب صوتی و رمان است. با کتاب سبز در تمامی موضوعات مانند داستان و رمان، مجله، موفقیت و روانشناسی، تاریخی، کامپیوتر، علمی، دانشگاهی، کتاب صوتی و...کتاب برای دانلود قرار داده شده است. دانلود کتاب‌ها با فرمت PDF یا MP3 است. تمامی کتاب‌های موجود با در نظر گرفتن حقوق مولفان برای دانلود رایگان انتشار یافته‌اند. تمامی مولفان می‌توانند کتاب‌ها و مقالات با ارزش خود را برای انتشار رایگان به کتاب سبز ارسال کنند.