افزودن کتاب
»

کشت برنج

نویسندگان:
بهنام کشت زاده
شالیزار 1: مجموعه پروژه های دانشجویی کارشناسی برنج

شالیزار 1: مجموعه پروژه های دانشجویی کارشناسی برنج


از: اسماعیل پورکاظم
این کتاب شامل مجموعه ای از پروژه های دانشجویان کارشناسی برنج است که مشتمل بر خلاصه آخرین تحقیقات کاربردی مؤسسات تحقیقاتی مرتبط در ایران و جهان می باشد. مطالب این مجموعه می تواند مورد استفاده دانشجویان، محققین، کاربران کشاورزی و علاقمندان به فعالیت در این حیطه باشند و در نیل به خودکفایی کشورمان ایران سربلند مفید واقع گردند.
کتابراه
شالیزار 2: مجموعه پروژه های دانشجویی کارشناسی برنج

شالیزار 2: مجموعه پروژه های دانشجویی کارشناسی برنج


از: اسماعیل پورکاظم
این کتاب شامل مجموعه ای از پروژه های دانشجویان کارشناسی برنج است که مشتمل بر خلاصه آخرین تحقیقات کاربردی مؤسسات تحقیقاتی مرتبط در ایران و جهان می باشد. مطالب این مجموعه می تواند مورد استفاده دانشجویان، محققین، کاربران کشاورزی و علاقمندان به فعالیت در این حیطه باشند و در نیل به خودکفایی کشورمان ایران سربلند مفید واقع گردند.
کتابراه
شالیزار 3: مجموعه پروژه های دانشجویی کارشناسی برنج

شالیزار 3: مجموعه پروژه های دانشجویی کارشناسی برنج


از: اسماعیل پورکاظم
این کتاب شامل مجموعه ای از پروژه های دانشجویان کارشناسی برنج می باشد که دربرگیرنده آخرین نتایج تحقیقاتی مؤسسات مرتبط داخلی و خارجی است. این مطالب می توانند به دانشجویان کشاورزی و بیولوژی، محققین، کارشناسان دادگستری، کاربران کشاورزی و علاقمندان جوزه تولیدات گیاهی کمک نمایند تا جملگی در راستای خودکفائی کشورمان گام های مؤثری بردارند.
کتابراه
دانلود کتاب گیل پژوهان

دانلود کتاب گیل پژوهان


از: اسماعیل پورکاظم
کتاب گیل پژوهان نوشته اسماعیل پورکاظم و عبدالله میرحسینی مقدّم حاصل نتایج تحقیقاتی برخی از پژوهندگان استان گیلان در زمینه کشاورزی و محیط زیست است که انتظار می‌رود بتواند کمکی هر چند ناچیز در راستای افزایش آگاهی‌های علاقمندان و نهایتاً خودکفائی ایران عزیز بنماید.  عناوین موضوعات مطرح شده در این کتب به شرح زیر می‌باشند: 1) گیلان؛ میعاد کوه، جنگل و دریا 2) آیا ایران قادر به خودکفائی در تولید برنج...
دانلود کتاب سوسن چلچراغ

دانلود کتاب سوسن چلچراغ


از: اسماعیل پورکاظم
کتاب سوسن چلچراغ نوشته اسماعیل پورکاظم مشتمل بر مجموعه‌ای از مقالات علمی - آموزشی است که احتمالاً می‌توانند تلاشی ناچیز برای پاسخگوئی به برخی نیازهای کسب اطلاعات مفید و دست اوّل از موضوعات مفید حیطۀ تولیدات زراعی-باغی باشد. مطالب این کتاب همچنین حاصل تلاش مؤلف برای جمع آوری، ترجمه و تدوین مقالات علمی و تحقیقاتی منابع معتبر پژوهشی و آموزشی جهان در تلفیق با تجارب و دوره‌های آموزشی داخلی و بین...
دانلود کتاب شالیزار 1: مجموعه پروژه های دانشجویی کارشناسی برنج

دانلود کتاب شالیزار 1: مجموعه پروژه های دانشجویی کارشناسی برنج


از: اسماعیل پورکاظم
کتاب شالیزار 1 نوشته اسماعیل پورکاظم شامل مجموعه‌ای از پروژه‌های دانشجویان کارشناسی برنج است که مشتمل بر خلاصه آخرین تحقیقات کاربردی مؤسسات تحقیقاتی مرتبط در ایران و جهان می‌باشد. مطالب این مجموعه می‌تواند مورد استفاده دانشجویان، محققین، کاربران کشاورزی و علاقمندان به فعالیت در این حیطه باشند و در نیل به خودکفایی کشورمان ایران سربلند مفید واقع گردند. کتاب حاضر شامل عناوین موضوعات زیر می‌باشد: 1)...
دانلود کتاب شالیزار 2: مجموعه پروژه‌های دانشجویی کارشناسی برنج

دانلود کتاب شالیزار 2: مجموعه پروژه‌های دانشجویی کارشناسی برنج


از: اسماعیل پورکاظم
کتاب شالیزار 2: مجموعه پروژه‌های دانشجویی کارشناسی برنج نوشته اسماعیل پورکاظم شامل مجموعه‌ای از پروژه‌های دانشجویان کارشناسی برنج است که مشتمل بر خلاصه آخرین تحقیقات کاربردی مؤسسات تحقیقاتی مرتبط در ایران و جهان می‌باشد. مطالب این مجموعه می‌تواند مورد استفاده دانشجویان، محققین، کاربران کشاورزی و علاقمندان به فعالیت در این حیطه باشند و در نیل به خودکفایی کشورمان ایران سربلند مفید واقع گردند. کتاب...
دانلود کتاب شالیزار 3: مجموعه پروژه‌های دانشجوئی کارشناسی برنج

دانلود کتاب شالیزار 3: مجموعه پروژه‌های دانشجوئی کارشناسی برنج


از: اسماعیل پورکاظم
کتاب شالیزار 3: مجموعه پروژه‌های دانشجوئی کارشناسی برنج نوشته اسماعیل پورکاظم شامل مجموعه‌ای از پروژه‌های دانشجویان کارشناسی برنج می‌باشد که دربرگیرنده آخرین نتایج تحقیقاتی مؤسسات مرتبط داخلی و خارجی است. این مطالب می‌توانند به دانشجویان کشاورزی و بیولوژی، محققین، کارشناسان دادگستری، کاربران کشاورزی و علاقمندان جوزه تولیدات گیاهی کمک نمایند تا در راستای خودکفائی کشورمان گام‌های مؤثری بردارند....
دانلود کتاب مدیریت علف‌های هرز شالیزار و تالاب - جلد اول

دانلود کتاب مدیریت علف‌های هرز شالیزار و تالاب - جلد اول


از: اسماعیل پورکاظم
کتاب مدیریت علف‌های هرز شالیزار و تالاب نوشته اسماعیل پورکاظم به صورت دو جلد برای پاسخگویی به بخش کوچکی از نیازهای مبرم آشنایی دانشجویان، پژوهندگان، کارشناسان و کاربران کشاورزی ذی‌ربط در ارتباط با شناسایی و کنترل علف‌های هرز شالیزارهای غرقابی و تالاب‌های پرورش آبزیان از طریق جمع آوری آخرین مطالب علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی خارجی به انضمام تصاویر رنگی متعدد تدوین گردیده است. علف‌های هرز موجب...
دانلود کتاب مدیریت علف‌های هرز شالیزار و تالاب - جلد دوم

دانلود کتاب مدیریت علف‌های هرز شالیزار و تالاب - جلد دوم


از: اسماعیل پورکاظم
کتاب مدیریت علف‌های هرز شالیزار و تالاب نوشته اسماعیل پورکاظم به صورت دو جلد برای پاسخگویی به بخش کوچکی از نیازهای مبرم آشنایی دانشجویان، پژوهندگان، کارشناسان و کاربران کشاورزی ذی‌ربط در ارتباط با شناسایی و کنترل علف‌های هرز شالیزارهای غرقابی و تالاب‌های پرورش آبزیان از طریق جمع آوری آخرین مطالب علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی خارجی به انضمام تصاویر رنگی متعدد تدوین گردیده است. علف‌های هرز موجب...
دانلود کتاب نکته های طلایی دما در پرورش قارچ دکمه ای

دانلود کتاب نکته های طلایی دما در پرورش قارچ دکمه ای


از: محمدرضا الماسی
در این کتاب به نکته های طلایی دما در تمامی مراحل پرورش قارچ دکمه ای پرداخته می شود، این نکات را از آن جهت طلایی می نامیم که ممکن است از نظر شما چندان اهمیتی نداشته باشد ولی در عملکرد شما تاثیر بالایی دارد و می تواند از لحاظ اقتصادی برای شما مفید باشد.
سوسن چلچراغ

سوسن چلچراغ


از: اسماعیل پورکاظم
کتاب سوسن چلچراغ نوشته‌ی اسماعیل پورکاظم مشتمل بر مجموعه‌ای از مقالات علمی - آموزشی است که برای پاسخگوئی به برخی از نیازهای کسب اطلاعات مفید و دست اوّل از موضوعات حیطه‌ی تولیدات زراعی - باغی است. مطالب این کتاب همچنین حاصل تلاش مؤلف برای جمع آوری، ترجمه و تدوین مقالات علمی - تحقیقاتی از منابع معتبر پژوهشی و آموزشی جهان در تلفیق با تجارب و اندوخته‌های حاصل از گذراندن دوره‌های متعدد آموزشی داخلی و...
کتابراه
آموزش کشت قارچ

آموزش کشت قارچ


از: الیاس خضری
شما هم توی خانه فضای اضافی دارید، دوست دارید از فضای اضافی خانه خودتان درآمد بدست آورید اونم نه درآمد معمولی، بلکه درآمدی در حد شغل فعلی شما یا حتی بالاتر از آن. این کتاب تمام رموز کشت قارچ را از ابتدا تا انتها در بر گرفته و حتی شامل قارچهای می شود هنوز در ایران یا کاشته نمی شود یا اگر هم کاشته می شود در سطح محدودی کاشته می شود. با این کتاب می توانید در سطح کوچک مثل مصرف خانواده و یا متوسط در...
کتابراه
مدیریت علف‌های هرز شالیزار و تالاب (جلد 1)

مدیریت علف‌های هرز شالیزار و تالاب (جلد 1)


از: اسماعیل پورکاظم
این کتاب دو جلدی برای پاسخگویی به بخش کوچکی از نیازهای مبرم آشنایی دانشجویان، پژوهندگان، کارشناسان و کاربران کشاورزی ذی‌ربط در ارتباط با شناسایی و کنترل علف های هرز شالیزارهای غرقابی و تالاب های پرورش آبزیان از طریق جمع آوری آخرین مطالب علمی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی خارجی به انضمام تصاویر رنگی متعدد تدوین گردیده است.  علف های هرز موجب صدمات جدی بر عملکرد برنج در سراسر جهان می شوند ولیکن میزان...
کتابراه
دانلود کتاب مزارع شناور: ایده‌ای کارآمد برای مناطق ساحلی

دانلود کتاب مزارع شناور: ایده‌ای کارآمد برای مناطق ساحلی


از: اسماعیل پورکاظم
کتاب حاضر با عنوان "مزارع شناور: ایده‌ای کارآمد برای مناطق ساحلی" به قلم اسماعیل پورکاظم به تحریر درآمده است. چرا باید مزارع کشاورزی را بر محدوده خاصی از کره زمین مستقر ساخت درحالیکه می‌توان آنرا در هر جائیکه مایلید بر سطح آب‌های راکد و حتی اقیانوس‌ها ایجاد کنید؟ زمانیکه قادر به پیدا کردن محلی برای احداث خانه و سکونتگاه بر سطح زمین نیستید، احتمالاً آنرا بصورت شناور بر سطح آب‌ها می‌سازید. این...
دانلود کتاب آفات و بیماری های هندوانه

دانلود کتاب آفات و بیماری های هندوانه


از: جهاد کشاورزی
کتابچه آفات و بیماری های هندوانه از کتاب های مفید در زمینه هندوانه می باشد که توسط جهاد کشاورزی منتشر شده است. هم اکنون فایل pdf این کتابچه در اختیار شما دوستان قرار می گیرد. این مطلب توسط وب سایت حشرات از منظر گیاهپزشکی به صورت رایگان در دسترس عموم قرار می گیرد و کپی برداری بدون ذکر منبع مجاز نمی باشد.
دانلود کتاب نمایشنامه زخم

دانلود کتاب نمایشنامه زخم


از: بهنام کشت زاده
این نمایشنامه ای مونولوگ و تک پرسوناژ بوده که روایتگر فردی به نام اصغر است که در زندان هر روز زندگی خود را مرور می کند. این نمایشنامه آخرین روایت زندگی اصغر در زندان می باشد. تقدیم به استاد مسعود کیمیایی...
دانلود کتاب آموزش گلکاری

دانلود کتاب آموزش گلکاری


از: حسن صالحی
گلکاری حالتی پر زحمت از کشاورزی است که در طی عمل‌آوری و فرایند این رشته همه عوامل مربوط به اطلاعات تکنولوژیکی، اطلاعات فن‌آوری و دانش‌های به روز، اطلاعات مربوط به وضعیت بازار از نظر بازاریابی و نحوه سلیقه و خواست بازار، اطلاعات مربوطه به بحران‌های سوخت و انرژی و اطلاعات مربوط به تازه‌های ارقام معرفی شده به دنیا از نظر نوع محصولات زینتی مورد نیاز است.
مدیریت علف‌های هرز شالیزار و تالاب (جلد 2)

مدیریت علف‌های هرز شالیزار و تالاب (جلد 2)


از: اسماعیل پورکاظم
این کتاب دو جلدی برای پاسخگویی به بخش کوچکی از نیازهای مبرم آشنایی دانشجویان، پژوهندگان، کارشناسان و کاربران کشاورزی ذی‌ربط در ارتباط با شناسایی و کنترل علف های هرز شالیزارهای غرقابی و تالاب های پرورش آبزیان از طریق جمع آوری آخرین مطالب علمی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی خارجی به انضمام تصاویر رنگی متعدد تدوین گردیده است.  علف های هرز موجب صدمات جدی بر عملکرد برنج در سراسر جهان می شوند ولیکن میزان...
کتابراه
گیل پژوهان

گیل پژوهان


از: اسماعیل پورکاظم، سید عبدالله میرحسینی مقدم
مفاد کتاب حاضر با عنوان "گیل پژوهان" مشتمل بر اطلاعات، تجربیات و دستاوردهای تحقیقاتی مؤلفین طی سال های اخیر می باشد که شاید بتواند گامی ناچیز در جهت دستیابی به آگاهی بیشتر از مسائل، مشکلات و راهکارهای کشاورزی استان گیلان بردارد و بدینوسیله به دانشجویان، محققین، اساتید، کاربران، کارشناسان و علاقمندان حیطه کشاورزی کمک نماید تا در روند تولید، تحقیقات و برنامه ریزی ها به موفقیت نائل آیند.
کتابراه
چه کسی پالومینو مولرو را کشت؟

چه کسی پالومینو مولرو را کشت؟


از: ماریو بارگاس یوسا، احمد گلشیری
کتاب چه کسی پالومینو مولرو را کشت، رمانی جنایی است که در عین حال، همچون دیگر آثار ماریو بارگاس یوسا، نویسنده برنده جایزۀ نوبل، از زیرساخت نقد سیاسی نیز برخوردار است. رمانی که به لحاظ تعلقات عاطفی، خواننده را به‌ شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. کتاب چه کسی پالومینو مولرو را کشت؟ (?Who Killed Palomina Molero) از داستان‌های نیمه بلند ماریو بارگاس یوسا است که در آن دو شخصیت پلیس به دنبال کشف معمای جنایتی...
کتابراه
جستجوهای مرتبط
عضویت در خبرنامه
» با عضویت در سایت آخرین کتاب‌ها را در ایمیل خود ببینید!

ایمیل شما:
دانلود کتاب‌های جدید
۱۳۷۰ بازدید
دانلود کتاب رمان کیمیاگر
دانلود کتاب‌های پربازدید

دانلود کتاب یادگار عشق [۱۳۴۳۲]

دانلود کتاب رمان گرمی باران [۱۱۳۲۳]

دانلود کتاب آن زندگی را انتخاب کنید که می‌خواهید [۹۳۶۱]

دانلود کتاب اعتماد به نفس: تبدیل شدن به انسانی غیرقابل توقف و غیرقابل شکست [۸۶۱۲]

دانلود کتاب رمان سال‌های بدون من [۶۷۷۹]

دانلود کتاب اصول و تکنیک‌های مطالعه مفید و موثر [۵۶۱۶]

دانلود کتاب زرتشت و زرتشتیان [۵۴۹۵]

دانلود کتاب کسی به سرهنگ نامه نمی‌نویسد [۴۸۴۴]

دانلود کتاب پزشکی آینده [۴۶۳۸]

دانلود کتاب صوتی بهترین روش‌های ایجاد انگیزه چیست؟ [۴۳۰۹]

دانلود کتاب تلگرام رو قورت بده [۳۷۳۷]

دانلود کتاب صوتی کروکودیل [۳۶۸۳]

دانلود کتاب آموزش تکنیک‌های تقویت حافظه و افزایش هوش [۳۶۰۴]

دانلود کتاب صوتی برف سراسری [۳۲۸۱]

دانلود کتاب خلق معجزه [۳۱۵۲]

دانلود کتاب رمان کدامین گل به غم بسرشته‌تر [۳۰۰۲]

دانلود کتاب آموزش تحقیق کلمات کلیدی برای سئو [۲۸۹۸]

دانلود کتاب معمای ثروت [۲۸۹۵]

دانلود کتاب صوتی گیله مرد [۲۸۷۶]

دانلود کتاب مسلخ روح [۲۷۶۵]

دانلود کتاب رمان قهر و مهر [۲۴۳۲]

دانلود کتاب سئو را قورت بده! [۲۲۴۹]

دانلود کتاب جمله‌های طلایی [۲۱۷۴]

دانلود کتاب دیوار نوشته‌های گشتاپو [۲۰۹۰]

دانلود کتاب کاهش وزن سریع با 30 تکنیک طلایی [۲۰۱۵]

آمار سایت
تعداد کتاب‌ها و مقالات: ۹,۵۲۷
ما را در فیسبوک دنبال کنید  ما را در توییتر دنبال کنید  فید - RSS