دسته‌بندی کتاب‌ها
ارسال کتاب

عضویت در خبرنامه

با عضویت در سایت آخرین کتاب‌ها را در ایمیل خود ببینید!

ایمیل شما:

دانلود رمان احساس من معلول نیست

  • موضوع: رمان
  • ۴۹۳ صفحه
  • فرمت: PDF
  • زبان: فارسی
  • تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • ۲۹۸۳ بازدید
کانال تلگرام کتاب سبز
عضویت

معرفی رمان احساس من معلول نیست

رمان احساس من معلول نیست نوشته سمیه ف.ح است.

در بخشی از این رمان می‌خوانید:

ﺗﻮی آﯾﻨﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدش اﻧﺪاﺧﺖ. ﺑﺪ ﻧﺒﻮد! ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎل، ﺧﺎﻧﻮادهٔ ﻋﻤﻪ‌اش از ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺸﻮن ﻣﯽ‌اوﻣﺪن و ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ دﻟﺶ ﻧﻤﯽ‌ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎد، ﻟﺒﺎﺳ‌‌ﻬﺎﯾﯽ رو ﮐﻪ رو زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد رو ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺮﺟﺎﺷﻮن ﮔﺬاﺷﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﺗﺎق اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻌﺪ آروم ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﻠﻪﻫﺎ رﻓﺖ. ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪر وﻣﺎدرش اﺻﺮار داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﯿﺶ، ﯾﮑﯽ از اﺗﺎﻗﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ رو ﺑﺮداره، ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺑﺎﻻ رو ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ داد. دﯾﺪن ﻓﻀﺎی ﻗﺸﻨﮓ ﺣﯿﺎط از ﻃﺒﻘﻪ‌ی دوم دﻟﭽﺴﺐ ﺗﺮ از ﻃﺒﻘﻪ ی اول ﺑﻮد. دﯾﮕﻪ ﻋﺎدت داﺷﺖ ﺑﻪ ده ﭘﻠﻪ‌ای ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺎرﻫﺎ اوﻧﺎ رو ﺑﺎﻻ، ﭘﺎﯾﯿﻦ میﮐﺮد. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﻔﺸﺎش، ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از دﯾﮕﺮی ﺑﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎزم ﻣﯽ‌ﻟﻨﮕﯿﺪ. ﯾﻪ ﭘﺎش ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﭘﺎی دﯾﮕﻪ‌اش ﺑﻮد و در ﺿﻤﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﻫﻢ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ.

کلمات کلیدی: دانلود رمان عاشقانه، رمان عاشقانه، دانلود رمان احساسی، دانلود رمان احساس من معلول نیست، دانلود رایگان رمان احساس من معلول نیست،

برای دانلود رمان احساس من معلول نیست و دسترسی سریع و کاملا رایگان به بیش از ۱۰،۰۰۰ هزار کتاب و کتاب صوتی دیگر اپلیکیشن کتاب سبز را، رایگان دانلود کنید.

کتابراه، دانلود کتاب و کتاب صوتی
مشاهده

دانلود رایگان کتاب با کتاب سبز

کتاب سبز بزرگترین مرجع رایگان دانلود کتاب الکترونیکی با بیش از ۱۰،۰۰۰ کتاب، کتاب صوتی و رمان است. با کتاب سبز در تمامی موضوعات مانند داستان و رمان، مجله، موفقیت و روانشناسی، تاریخی، کامپیوتر، علمی، دانشگاهی، کتاب صوتی و...کتاب برای دانلود قرار داده شده است. دانلود کتاب‌ها با فرمت PDF یا MP3 است. تمامی کتاب‌های موجود با در نظر گرفتن حقوق مولفان برای دانلود رایگان انتشار یافته‌اند. تمامی مولفان می‌توانند کتاب‌ها و مقالات با ارزش خود را برای انتشار رایگان به کتاب سبز ارسال کنند.