دسته‌بندی کتاب‌ها
آپلود کتاب

عضویت در خبرنامه

با عضویت در سایت آخرین کتاب‌ها را در ایمیل خود ببینید!

ایمیل شما:

دانلود کتاب کمک به کودک مبتلا به اختلال یادگیری غیرکلامی یا سندرم آسپرگ

کانال تلگرام کتاب سبز
عضویت

معرفی کتاب کمک به کودک مبتلا به اختلال یادگیری غیرکلامی یا سندرم آسپرگ

مترجمین: بهنوش طحان زاده، نرگس کرد، محمد رحیم شاهبداغی، حمیده قائمی

کتاب کمک به کودک مبتلا به اختلال یادگیری غیرکلامی یا سندرم آسپرگر به دست: محمد رحیم شاهبداغی، نرگس کرد، بهنوش طحان زاده و حمیده قائمی ترجمه شده است.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت، اﯾﺪه ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﺷﺮح ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی ﮐﻮدﮐﺎن NLD و AS، درﺟﻬﺖ ﮐﻢ ﮐﺮدن رﻧﺞ و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮد و ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ. داﻧﺶ ﻣﺎ درﺑﺎره اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ رﻓﺘﺎری ودرک آن در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﻔﻬﻮم آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪ و در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ. اﮐﺜﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﯾﻢ، و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺎب و اﯾﺪه ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﻮدک NLD ﯾﺎ AS ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺻﻨﺪوق درﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎر ﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺻﻨﺪوق را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ.

کلمات کلیدی: دانلود کتاب پزشکی، درمان اختلالات یادگیری، مشکلات کودکان، پزشکی کودکان، بیماری های کودکان، اختلال یادگیری غیرکلامی، سندرم آسپرگ، ناتوانایی های یادگیری در کودکان، رفتار شناسی کودکان،

برای دانلود کتاب کمک به کودک مبتلا به اختلال یادگیری غیرکلامی یا سندرم آسپرگ و دسترسی سریع و کاملا رایگان به بیش از ۱۰،۰۰۰ هزار کتاب و کتاب صوتی دیگر اپلیکیشن کتاب سبز را، رایگان دانلود کنید.

کتابراه، دانلود کتاب الکترونیک و صوتی
مشاهده

دانلود رایگان کتاب با کتاب سبز

کتاب سبز بزرگترین مرجع رایگان دانلود کتاب الکترونیکی با بیش از ۱۰،۰۰۰ کتاب، کتاب صوتی و رمان است. با کتاب سبز در تمامی موضوعات مانند داستان و رمان، مجله، موفقیت و روانشناسی، تاریخی، کامپیوتر، علمی، دانشگاهی، کتاب صوتی و...کتاب برای دانلود قرار داده شده است. دانلود کتاب‌ها با فرمت PDF یا MP3 است. تمامی کتاب‌های موجود با در نظر گرفتن حقوق مولفان برای دانلود رایگان انتشار یافته‌اند. تمامی مولفان می‌توانند کتاب‌ها و مقالات با ارزش خود را برای انتشار رایگان به کتاب سبز ارسال کنند.